Intensieve Gezinsondersteuning

Intensieve gezinsondersteuning

“De keuze van vandaag, bepaalt waar jij morgen staat.”

Bloei biedt intensieve gezinsondersteuning. Intensieve gezinsondersteuning is meestal een tijdelijke vorm van hulpverlening. Wanneer ouders overbelast raken of de problematiek complex is, kan deze vorm van hulpverlening worden ingezet. Samen kijken we naar uw gezinssituatie en brengen wij advies uit. 

Wat kan ik verwachten?

Intensieve gezinsondersteuning is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen,  en het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders. 

Gedrag spiegelen, loyaliteit, herhaling van patronen. Dit zijn punten die het belangrijk maken om naar het hele gezinssysteem te kijken in plaats van alleen het kind. Wij werken vanuit een ecologische visie. Zo vertelt de ecologische systeemtheorie ons over de invloed van sociale omgevingen op de menselijke ontwikkeling. Door de dynamiek op de probleemgebieden zichtbaar en bewust te maken kan er verandering optreden. Iedere verandering is een kans om te groeien.

Wij starten met het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering en psycho-educatie.

Nieuwsbrief

Schrijf je in om de laatste berichten te ontvangen van ons.

Wij zijn er voor u.

085 – 06 06 414

Bel ons