Werkwijze

Onze Werkwijze
Doelgericht hulpverlenen is duurzaam hulpverlenen.

Begeleidingstraject

Tijdens een intakegesprek bespreken we de casus en kijken we naar wat wij voor u kunnen betekenen. Tussentijds vinden er evaluaties plaats om het begeleidingstraject te bespreken en hoe we eventuele verbeteringen kunnen aanbrengen in het plan van aanpak.

Wij denken graag met u mee. Bent u verwijzer en wilt u een concrete casus bespreken of gelijk een jongere of gezin aanmelden, dan kunt u contact met ons opnemen.